Komunikat wyborczy z dnia 1 czerwca 2020 roku

Opublikowano 01 czerwca 2020 roku

Komunikat wyborczy z dnia 1 czerwca 2020 rokuWydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Ekonomicznego podaje skład Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Ekonomicznego UG na kadencję 2020-2024.


Wszyscy nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego (43 osoby):

prof. dr hab. Chaberek Mirosław         
prof. dr hab. Oziewicz Ewa              
prof. dr hab. Szałucki Krzysztof        
prof. dr hab. Wyszomirski Olgierd       
prof. dr hab. Zaucha Jacek              
prof. dr hab. Zielińska-Głębocka Anna   
dr hab. Bąk Monika                
dr hab. Bednarz Joanna            
dr hab. Bizon Wojciech            
dr hab. Borkowski Przemysław      
dr hab. Brodzicki Tomasz          
dr hab. Czermański Ernest         
dr hab. Czerwonka Leszek          
dr hab. Ćwikliński Henryk         
dr hab. Dobrowolski Krzysztof     
dr hab. Golejewska Anna           
dr hab. Gostomski Eugeniusz       
dr hab. Grzelec Krzysztof         
dr hab. Hebel Katarzyna           
dr hab. Jezierski Andrzej         
dr hab. Kamińska Teresa           
dr hab. Klimek Hanna              
dr hab. Koźlak Aleksandra         
dr hab. Kulawczuk Przemysław      
dr hab. Letkiewicz Andrzej        
dr hab. Majecka Beata             
dr hab. Mańkowski Cezary          
dr hab. Nikodemska-Wołowik Anna   
dr hab. Inż. Oniszczuk-Jastrząbek Aneta
dr hab. Pangsy-Kania Sylwia       
dr hab. Pawłowska Barbara         
dr hab. Pietrzak Joanna           
dr hab. Rolbiecki Ryszard    
dr hab. Suchanek Michał                
dr hab. Szczepaniec Marek         
dr hab. Szymańska Anita           
dr hab. Tłoczyński Dariusz        
dr hab. Treder Hanna              
dr hab. Umiński Stanisław         
dr hab. Winiarski Jacek           
dr hab. Wołek Marcin              
dr hab. Zientara Piotr            
dr hab. Żołądkiewicz Krystyna     


Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich (ze stopniem doktora lub tytułem magistra) (10 osób):

dr Bałandynowicz-Panfil Katarzyna
mgr Borodo Adam
dr Czuba Tomasz
dr Ignaciuk Ewa
dr Machowska-Okrój Sylwia
dr Poszewiecki Andrzej
dr Reszka Leszek
dr Szczodrowski Grzegorz
dr Szmelter-Jarosz Agnieszka
mgr Weiland Dariusz


Przedstawiciele studentów (13 osób):

Makowska Aleksandra
Wawrzeniak Radosław
Jurkowska Natalia
Przybylska Julia
Andryszczyk Milena
Browarczyk Monika
Rumińska Paulina
Stolc Paweł
Ulmann Kamila
Waldecker Kinga
Mielnik Michał
Rendzio Filip
Siewruk Barbara


Przedstawiciele doktorantów wydziału (2 osoby):

mgr Czarnomska Anna
mgr Michalska-Szajer Anna


Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych na wydziale (3):

mgr Forma Mariola
mgr inż. Nawrocka Justyna
mgr Szalkowska BeataPrzewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG