Komunikat wyborczy z dnia 1 czerwca 2020 roku

Opublikowano 28 maja 2020 roku

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Ekonomicznego podaje skład Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Ekonomicznego UG na kadencję 2020-2024.

Wyniki wyborów członków Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Ekonomicznego UG na kadencję 2020-2024 - wybór spośród pracowników zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznym UG, niebędących nauczycielami akademickimi.

Wyniki wyborów członków Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Ekonomicznego UG na kadencję 2020-2024 - wybór spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznym UG, nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Lista kandydatów do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej oraz lista kandydatów do komisji skrutacyjnej w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznym UG, nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Lista kandydatów do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej oraz lista kandydatów do komisji skrutacyjnej w grupie pracowników zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznym UG, niebędących nauczycielami akademickimi.


Ogłoszenie w sprawie wyborów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznym UG, nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

Ogłoszenie w sprawie wyborów spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznym UG

Kalendarz wyborczy Wydziału Ekonomicznego UG na kadencję 2020-2024 oraz komunikaty Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego znajdują się pod adresem: http://ekonom.ug.edu.pl/web/wydzial/index.html?lang=pl&ao=wybory