Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

Opublikowano 10 maja 2020 roku

Zasady funkcjonowania Biblioteki Głównej UG oraz bibliotek specjalistycznych:


od 7 maja biblioteka główna oraz biblioteki specjalistyczne przyjmują zwroty wypożyczonych egzemplarzy. 
Odbywa się to:

- w wyznaczonych godzinach pracy BUG (od 13:00 do 15:00). W tym czasie nie będzie możliwości odbierania zamówionych egzemplarzy

- z przekazaniem wszystkich zwróconych egzemplarzy do trwającej 5 dni kwarantanny. Po tym czasie egzemplarze będzie można ponownie zamawiać

- z zachowaniem koniecznych środków osobistej ochrony sanitarnej bibliotekarzy i czytelników.

Przyjmowane są również płatności za egzemplarze przetrzymane przed 11 marca, czyli przed zamknięcie BUG dla czytelników (wyłącznie transakcje bezgotówkowe).


od 13 maja biblioteka główna oraz biblioteki specjalistyczne rozpoczynają działalność w zakresie udostępniania prezencyjnego swoich zbiorów (na miejscu w BUG).
Odbywa to według następujących zasad:

- nie ma wolnego dostępu do zbiorów BUG, wszystkie znajdujące się w BUG egzemplarze można zamawiać, a zamówienia są realizowane i dostarczane czytelnikom przez bibliotekarzy do miejsca ich udostępnienia

- w bibliotekach wyznaczone są strefy udostępniania prezencyjnego. Korzystanie ze zbiorów jest możliwe tylko i wyłącznie w wyznaczonych strefach (w Bibliotece Głównej będzie to znajdująca się na parterze Czytelnia Informacji Naukowej)

- strefy udostępniania prezencyjnego zaaranżowane są w taki sposób, aby spełnione były wymagania dotyczące zachowania dystansu pomiędzy czytelnikami

- wprowadzony jest wymóg używania przez czytelników środków sanitarnej ochrony osobistej (maseczki, jednorazowe rękawiczki)

- miejsca wyznaczone dla czytelników są poddawane dezynfekcji każdorazowo po zakończeniu pracy przez czytelnika

- nie są świadczone takie usługi biblioteczne jak: dostęp do stacjonarnych komputerów i terminali katalogowych, usługi reprograficzne itd.

- stanowiska obsługi czytelników są zapatrzone w bariery z tworzyw sztucznych, a bibliotekarze będą mieli do dyspozycji środki sanitarnej ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne.


Ponadto od 13 maja usługą zdalnego zamawiania oraz samodzielnego odbioru egzemplarzy objęci są studenci UG wszystkich lat, trybów i poziomów nauczania (nie tylko piszący prace dyplomowe). BUG w dalszym ciągu nie będzie obsługiwać czytelników spoza UG.


Do 31 maja nie będą naliczane opłaty za przetrzymanie wypożyczonych egzemplarzy.


Podane daty, a także zakres obsługi czytelników BUG mają charakter umowny i będą dostosowywane do bieżącej sytuacji na UG oraz monitorowanej na bieżąco sytuacji w BUG.