Harmonogram zapisów na PDW i seminaria

Opublikowano 21 stycznia 2019 roku

HARMONOGRAM ZAPISÓW NA PRZEDMIOTY DO WYBORU
(studia stacjonarne, studia niestacjonarne)

kierunki: ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze
rok akademicki 2018/2019
semestr letni


 STUDIA STACJONARNE – kierunek: ekonomia

dla: zapisy od:


2 SS1 EK

kierunek: EKONOMIA

4 lutego 2019 roku, godz. 15.00


zapisy do: 
8 lutego 2019 roku, godz. 10.00

Student dokonuje wyboru dwóch spośród następujących trzech przedmiotów: 
Innowacje w transporcie kolejowym, społeczna odpowiedzialność biznesu, wybrane zagadnienia polityki innowacyjnej i rozwojowejSTUDIA STACJONARNE – kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:


2 SS1 MSG

kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

4 lutego 2019 roku, godz. 15.00zapisy do: 
8 lutego 2019 roku, godz. 10.00

Student dokonuje wyboru dwóch spośród następujących trzech przedmiotów: 
Innowacje w transporcie kolejowym, społeczna odpowiedzialność biznesu, wybrane zagadnienia polityki innowacyjnej i rozwojowej 

STUDIA STACJONARNE -  kierunki: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:

3 SS1 EK

3 SS1 MSG

kierunek: EKONOMIA
kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE – including IB

5 lutego 2019 roku, godz. 15.00zapisy do: 
12 lutego 2019 roku, godz. 10.00

 STUDIA STACJONARNE -  kierunki: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:

2 SS2 EK

2 SS2 MSG

kierunek: EKONOMIA
kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE – including IB

5 lutego 2019 roku, godz. 15.00zapisy do: 
12 lutego 2019 roku, godz. 10.00

W dniu 12 lutego 2019 roku o godz. 13:00 ogłoszona zostanie lista uruchomionych przedmiotów.
Studenci, którzy zapisali się na przedmioty, które nie zostały uruchomione, mają obowiązek wypisać się i zapisać się na przedmiot do wyboru, na którym pozostały wolne miejsca.

Decyzja o uruchomieniu przedmiotów w języku angielskim zostanie podjęta po zapisaniu się studentów zagranicznych przyjeżdżających w ramach programu Erasmus na semestr letni
(22 lutego 2019, godz. 14:00)STUDIA NIESTACJONARNE  - kierunki: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:

2 NS1 EK + MSG

3 NS1 EK + MSG

kierunek: EKONOMIA
kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE


2 NS2-4 EK + MSG

kierunek: EKONOMIA
kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE


2 NS2-3 EK + MSG

kierunek: EKONOMIA
kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

12 lutego 2019 roku, godz. 15.00


zapisy do:
22 lutego 2019 roku, godz. 12.00

W dniu 23 lutego 2019 roku o godz. 15.00 ogłoszona zostanie lista uruchomionych przedmiotów. 
Studenci, którzy zapisali się na przedmioty, które nie zostały uruchomione, mają obowiązek wypisać się i zapisać się na przedmiot do wyboru, na którym pozostały wolne miejsca.Uwaga Studenci I roku – SS1
kierunki: EKONOMIA i MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE


W programie studiów w semestrze letnim obowiązuje przedmiot ogólnoakademicki do wyboru. Studenci Wydziału Ekonomicznego wybierają przedmiot z listy do wyboru zaoferowanej przez inne wydziały
Lista przedmiotów, terminy i miejsce zajęć oraz harmonogram zapisów będą dostępne w Portalu Studenta UG.
Zapisy na przedmiot ogólnoakademicki odbywają się poprzez Portal Studenta UG.


HARMONOGRAM ZAPISÓW NA PROFILE ETiL 
rok akademicki 2018/2019
semestr letni

STUDIA STACJONARNE – kierunek: ekonomia

dla: zapisy od:
1 ETiL SS2 EK

kierunek: EKONOMIA

4 lutego 2019 roku, godz. 15.30zapisy do:
8 lutego 2019 roku, godz. 12.00

 
HARMONOGRAM ZAPISÓW NA SEMINARIA LICENCJACKIE
(studia stacjonarne, studia niestacjonarne)

kierunki: ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze
rok akademicki 2018/2019
semestr letni

UWAGI OGÓLNE (dot. wyboru seminarium licencjackiego)

  • zapisy według średniej ocen z pierwszych dwóch semestrów studiówSTUDIA STACJONARNE  - kierunki: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:

2 SS1 EK

specjalności:2 SS1 MSG 

specjalności:

4 lutego 2019 roku, godz. 10.00

zapisy do:
08 lutego 2019 roku, godz. 12.00

 

STUDIA NIESTACJONARNE  - kierunki: ekonomia  i  międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:
2 NS1 EK

specjalności:
  • BIZNES ELEKTRONICZNY
  • AUDYTOR PRZEDSIĘBIORSTW


2 NS1 MSG

specjalność: 
  • MIĘDZYNARODOWA EKONOMIA MENEDŻERSKA

5 lutego 2019 roku, godz. 15.00
zapisy do:
08 lutego 2019 roku, godz. 12.00