Harmonogram zapisów na PDW i seminaria

Opublikowano 17 września 2018 roku
Zapisy na przedmioty do wyboruPiątek 21.09.2018, godz. 15.00 – rozpoczęcie zapisów na przedmioty do wyboru (pdw), ekonomia i msg na studiach stacjonarnych

  • 3 rok stacjonarnych studiów I stopnia (3 SS1),
  • 2 rok stacjonarnych studiów II stopnia (2 SS2)


UWAGA STUDENCI 2 SS2: w roku akademickim każdy ze studentów jest zobligowany do wyboru jednego przedmiotu do wyboru w języku angielskim


Uwaga studenci 3 roku SS1
Do zestawu przedmiotów do wyboru dołączony został nowy przedmiot
pt. Umiejętności i komunikacja ludzi sukcesu, który będzie prowadzony przez mgr Magdalenę Zalewską (praktyka gospodarczego)

Przypominamy, że zapisy na PDW - studia stacjonarne trwają do piątku 28.09.2018 do godz. 10.00.

O godz. 13.00 będzie ogłoszona lista uruchomionych przedmiotów do wyboru.


Po tym terminie osoby zapisane na przedmioty, które nie zostały uruchomione proszone są o wypisanie się z list i zapisanie na dostępne przedmioty w terminie do dnia 2.10.2018 do godz. 11.00.


Decyzja o uruchomieniu przedmiotów do wyboru w języku angielskim zostanie podjęta 6.10.2017 po dokonaniu wyboru przez Studentów Erasmusa.

Czwartek 27.09.2018, godz. 15.00 – rozpoczęcie zapisów na przedmioty do wyboru (pdw), ekonomia i msg na studiach niestacjonarnych

  • 3 rok niestacjonarnych studiów I stopnia (3 NS1)
  • 2 rok niestacjonarnych studiów II stopnia 4-semestralnych (2 NS2-4)
  • 2 rok niestacjonarnych studiów II stopnia 3-semestralnych (2 NS2-3)


Zapisy na PDW - studia niestacjonarne trwają do dnia 6.10.2018 do godz. 10.00. 
Czwartek 27.09.2018, godz. 15.00 – rozpoczęcie zapisów na przedmioty do wyboru dla studentów semestru 1 studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (1 SS2, 1 NS2-4), ekonomia i msg.

Uwaga: Wyboru dokonują absolwenci studiów I stopnia kierunków ekonomicznych. Absolwenci kierunków pozaekonomicznych realizują przedmiot uzupełniający efekty kształcenia z zakresu ekonomii: Podstawy mikro- i makroekonomii. Wprowadzenie do ekonomicznych studiów II stopnia (informacja o zakwalifikowaniu kierunku studiów zostanie przekazana drogą mailową).

Zapisy na PDW - studia stacjonarne trwają do dnia 2.10.2018 do godz. 10.00.
Zapisy na PDW - studia niestacjonarne trwają do dnia 31.10.2018 do godz. 10.00.Zapisy na przedmioty ogólnospołecznePoniedziałek 24.09.2018, godz. 15.00 - rozpoczęcie zapisów na przedmioty ogólnospołeczne

  • 2 EK, MSG SS1: socjologia, gospodarka a środowisko, psychologia społeczna
  • 2 EK, MSG NS1: socjologia, gospodarka a środowisko, psychologia społeczna


Zapisy na przedmioty ogólnospołeczne - studia stacjonarne trwają do dnia 2.10.2018 do godz. 10.00.
Zapisy na przedmioty ogólnospołeczne – studia niestacjonarne trwają do dnia 10.10.2018 do godz. 10.00.


Zapisy na seminaria magisterskiePiątek 28.09.2018, godz. 15.00 - rozpoczęcie zapisów na seminaria magisterskie:

  • studia stacjonarne II stopnia (1 SS2): wszystkie specjalności
  • studia niestacjonarne II stopnia (1 NS2-4): wszystkie specjalności


Zapisy na seminaria - studia stacjonarne trwają do dnia 2.10.2018 do godz. 10.00.

Zapisy na seminaria - studia niestacjonarne trwają do dnia 26.10.2018 do godz. 10.00.


 
Uwaga, logowanie do systemu możliwe jest jedynie poprzez Portal Studenta:
http://ps.ug.edu.pl
Po zalogowaniu należy wybrać w menu: "Zapisy na ekonomii".