Rekrutacja na niestacjonarne studia doktoranckie

Opublikowano 02 lipca 2018 roku

 

Niestacjonarne studia doktoranckie z ekonomii są dostosowane do potrzeb kandydatów, którzy pracują zawodowo i nie mogą podjąć studiów stacjonarnych. 3-letnie studia umożliwiają poszerzenie wiedzy w zakresie nauk ekonomicznych, przygotowanie do egzaminów doktorskich oraz prowadzenie badań naukowych pod kierunkiem jednego z blisko 50 profesorów oferujących szeroki zakres tematyczny badań. Od roku akademickiego 2018/2019 przygotowano nowy atrakcyjny program studiów.  Zespół profesorów umożliwia przygotowanie rozprawy doktorskiej w szerokim spektrum problematyki ekonomicznej. Zapewniamy równiez dostęp do elektronicznych baz artykułów oraz danych.

 

Zajęcia będą się odbywały wyłącznie w soboty (nie częściej niż co 2 tygodnie) w okresie od października do maja. Niestacjonarne studia doktoranckie są odpłatne (szczegółowa informacja

Doktoranci mogą ubiegać się o stypendia doktoranckie – szczegółowa informacja

 

 

Rekrutacja na studia: http://ekonom.ug.edu.pl/web/nsd/index.html?lang=pl&ao=rekrutacja

 

Zapraszamy kandydatów aspirujących do uzyskania stopnia naukowego doktora!