Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP

Opublikowano 26 czerwca 2018 roku

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem Konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityką pieniężną i rynkami finansowymi.

Udział w Konkursie mogą wziąć autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Polski w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Prace na Konkurs mogą być zgłaszane przez autorów, a także − za ich zgodą − przez uczelnie, promotorów i recenzentów.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje:

  1. w przypadku pracy doktorskiej
    • nagrodę główną w wysokości 30 000 zł,
    • trzy wyróżnienia po 10 000 zł,
  2. w przypadku pracy habilitacyjnej:
    • nagrodę główną w wysokości 50 000 zł,
    • trzy wyróżnienia po 20 000 zł.

       
Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Jerzy Duszyński.

Prace wraz z formularzami można nadsyłać do 30 czerwca 2018 r.

Szczegóły Konkursu oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie internetowej NBP.