Ewaluacja online w semestrze zimowym 2017/2018

Opublikowano 01 lutego 2018 roku

Studentów drugiego roku wszystkich kierunków i trybów prosimy o dokonanie elektronicznej ewaluacji zajęć. Wypełnienie ankiet umożliwi poprawę jakości kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Dostęp do ankiety studenckiej można uzyskać przez Portal Studenta UG https://ps.ug.edu.pl/login.web. Czas trwania badania: od 01.02.2018 do 18.02.2018. Ewaluacji poddane są przedmioty realizowane w trzecim semestrze studiów (I i II stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne).
 
Warunkiem powodzenia ankiety i wiarygodności wyników jest odpowiednia frekwencja. Wszystkich studentów zapraszamy do udziału w tym anonimowym badaniu!

Zapraszamy również do zapoznania się ze sprawozdaniami z ocen jakości kształcenia w poprzednich latach.