Ranking Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych

Opublikowano 01 lipca 2016 roku

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego w Rankingu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych gazety Rzeczpospolita, uplasował się na podium zajmując trzecie miejsce. Pierwsze miejsce zajął Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego drugie miejsce przypadło Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.


ZASADY CO I JAK OCENIANO

 

W pierwszej edycji rankingu oceniane były uczelnie i wydziały uprawnione do prowadzenia pełnych, trójstopniowych studiów ekonomicznych. Bazą rankingu są dane od ekspertów Ośrodka Przetwarzania Informacji PIB oraz uzyskane z ankiet, które rozesłano do uczestników zestawienia. Uczelnie i wydziały porównano na podstawie wyników uzyskanych w czterech kategoriach: jakość nauczania, umiędzynarodowienia, potencjału naukowego oraz karierę absolwentów. Każdej z tych kategorii przyznano liczbę punktów przyporządkowując też im odpowiednie wagi: jakość nauczania 22 proc., umiędzynarodowienie – 20 proc., potencjał naukowy – 29 proc., oraz kariery absolwentów – 29 proc. Poniżej  składy 4 kategorii:

 

JAKOŚĆ NAUCZANIA – 22 proc.

 

- Liczba profesorów na 1000 studentów
- Liczba doktorów habilitowanych i doktorów na 1000 studentów
- Liczba doktorantów na 1000 studentów

 

UMIĘDZYNARODOWIENIE – 20 proc.

 

- Liczba studentów z zagranicy (wyżej punktowaliśmy przyjeżdżających na ponad 3 mies.)
- Liczba wykładowców z zagranicy
- Liczba polskich studentów wyjeżdżających za granicę (wyżej punktowaliśmy przyjeżdżających na ponad 3 mies.)
- Liczba wykładowców wyjeżdżających na uczelnie zagraniczne

 

POTENCJAŁ NAUKOWY – 29 proc.

 

- Ocena parametryczna wydziałów. Jej skalę B do A+ przeliczyliśmy na punkty od 0,7 za B do 1,5 za A+. Ocena uczelni jest średnią arytmetyczną z punktów przeliczonych dla wydziałów.
- Liczba grantów w relacji do wniosków o granty w latach 2012 – 2015
- Czasopisma naukowe wydawane na wydziale
- Akredytacje międzynarodowe
- Finansowanie z biznesu

 

KARIERY ABSOLWENTÓW – 29 proc.

 

- Liczba przyjętych na studia olimpijczyków
- Średni czas poszukiwania pracy
- Względny wskaźnik zarobków absolwentów