Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia.

Opublikowano 20 września 2021 roku

ZAPRASZAMY NA WYDZIAŁ EKONOMICZNY UG!Terminy rekrutacji dodatkowej na studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology:

  • rejestracja kandydatów w systemie IRK: do 11 października 2021 r.
  • ogłoszenie listy kandydatów: 13 października 2021 r.
  • składanie dokumentów: od 14 do 20 października 2021 r.
  • ogłoszenie listy przyjętych: 21 października 2021 r.

 DYŻURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=dyzury_wydzialowej_komisji_rekrutacyjnej
 

ZASADY REKRUTACJI
https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ac=zasady_rekrutacji
 

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:
https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=informator_dla_ciebie