Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne I st.

Opublikowano 16 września 2021 roku

Zapraszamy na studia na Wydziale Ekonomicznym UG!


Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne I stopnia:

  • studia stacjonarne I stopnia na kierunkach: Ekonomia, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (studia w jęz. polskim),
  • studia stacjonarne I stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze specjalność International Business (studia w jęz. angielskim).


Liczba miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia w ramach rekrutacji dodatkowej jest ograniczona. Według stanu na 15 września 2021 r. limity przyjęć wynoszą: na kierunku Ekonomia – 10 miejsc, na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze – 16 miejsc, na specjalności International Business – 8 miejsc.

Limity mogą zostać zwiększone w przypadku rezygnacji ze studiów osób przyjętych na studia w rekrutacji podstawowej i uzupełniającej.


Informacje na temat kierunków studiów:

Kierunki studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Dni Otwarte - informacje o kierunkach i studiowaniu


Terminy rekrutacji dodatkowej na studia stacjonarne I stopnia:

  • rejestracja kandydatów w systemie IRK: od 16 września do 20 września 2021 r.
  • ogłoszenie listy kandydatów: 22 września 2021 r.
  • składanie dokumentów: od 23 do 29 września 2021 r.
  • ogłoszenie listy przyjętych: 30 września 2021 r.

 


 
ZAPRASZAMY NA WYDZIAŁ EKONOMICZNY!DYŻURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=dyzury_wydzialowej_komisji_rekrutacyjnej
 
ZASADY REKRUTACJI
https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ac=zasady_rekrutacji
 
ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:
https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=informator_dla_ciebie