Rekrutacja dodatkowa na studia

Opublikowano 03 sierpnia 2021 roku

Zapraszamy na studia na Wydziale Ekonomicznym UG!
 

Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne:

 • studia stacjonarne II stopnia na kierunkach: Ekonomia, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (studia w jęz. polskim),
 • studia stacjonarne II stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze specjalność International Business (studia w jęz. angielskim).


Informacje na temat kierunków studiów:

Kierunki i specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia

Dni Otwarte - informacje o kierunkach i studiowaniu


W przypadku studiów stacjonarnych I stopnia rekrutacja uzupełniająca dotyczyć będzie kandydatów na studia w rekrutacji podstawowej i zostanie ogłoszona na początku września. Liczba miejsc zależeć będzie od liczby zgłoszonych rezygnacji.

Rekrutacja dodatkowa na studia niestacjonarne:

 • studia niestacjonarne I stopnia na kierunkach Ekonomia i Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • studia niestacjonarne II stopnia na kierunkach Ekonomia i Międzynarodowe stosunki gospodarcze.


Kierunki i specjalności na studiach niestacjonarnych I stopnia

Kierunki i specjalności na studiach niestacjonarnych II stopnia


Terminy rekrutacji dodatkowej na studia stacjonarne i niestacjonarne:

 • rejestracja kandydatów w systemie IRK: od 3 sierpnia do 14 września 2021 r.
 • ogłoszenie listy kandydatów: 16 września 2021 r.
 • składanie dokumentów: od 17 do 23 września 2021 r.
 • ogłoszenie listy przyjętych: 24 września 2021 r.


Ponadto trwa rekrutacja podstawowa na studia niestacjonarne II stopnia:

 • kierunek Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology


Informacje na temat kierunku:Terminy rekrutacji na kierunek Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia:

 • rejestracja kandydatów w systemie IRK – rejestracja do 7 września 2021 r.
 • ogłoszenie list kandydatów – 9 września 2021 r.
 • składanie dokumentów – od 10 do 16 września 2021 r.
 • ogłoszenie list przyjętych – 17 września 2021 r.


 

ZAPRASZAMY NA WYDZIAŁ EKONOMICZNY!
DYŻURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=dyzury_wydzialowej_komisji_rekrutacyjnej
 

ZASADY REKRUTACJI
https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ac=zasady_rekrutacji
 

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:
https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=informator_dla_ciebie


TERMINY REKRUTACJI:
https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=terminy_rekrutacji