Rekrutacja dodatkowa na studia I i II stopnia

Opublikowano 29 września 2020 roku

Zapraszamy na studia na Wydziale Ekonomicznym UG
 

Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne:

 • studia stacjonarne I stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność International Business (druga rekrutacja dodatkowa);
 • studia stacjonarne II stopnia na kierunku Biznes i technologia ekologiczna (wg stanu na 28 września br. limit przyjęć wynosi 2; limit może zostać zwiększony w przypadku rezygnacji ze studiów osób przyjętych na studia).Terminy rekrutacji dodatkowej na studia stacjonarne:

 • rejestracja kandydatów w systemie IRK – od 29 września do 6 października 2020 r.;
 • ogłoszenie listy kandydatów: 7 października 2020 r.;
 • składanie dokumentów: od 8 października do 14 października 2020 r.;
 • ogłoszenie listy przyjętych: 15 października 2020 r.Rekrutacja dodatkowa na studia niestacjonarne:

 • studia niestacjonarne I stopnia na kierunkach Ekonomia i Międzynarodowe stosunki gospodarcze;
 • studia niestacjonarne II stopnia na kierunkach Ekonomia i Międzynarodowe stosunki gospodarcze;
 • studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology.Terminy rekrutacji dodatkowej na studia niestacjonarne:

 • rejestracja kandydatów w systemie IRK – rejestracja od 29 września do 12 października 2020 r.;
 • ogłoszenie list kandydatów – 14 października 2020 r.;
 • składanie dokumentów – od 15 do 21 października 2020 r.;
 • ogłoszenie list przyjętych – 22 października 2020 r.OFERTA STUDIÓW

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI W JĘZYKU POLSKIM
 
Kierunek Ekonomia, kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze
I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 

 
oraz kierunki interdyscyplinarne:
 

 

 
 
KIERUNKI I SPECJALNOŚCI W JĘZYKU ANGIELSKIM

Specjalność International Business
I i II stopień studiów stacjonarnych, prestiżowa specjalność na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze, w pełni w języku angielskim, ponad 10 lat doświadczenia
 
Kierunek Intercultural and Business Relations in Europe

I stopień studiów stacjonarnych, kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Filologicznym oraz Wydziałem Nauk Społecznych
 
TERMINY REKRUTACJI
(rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, składanie dokumentów, listy kandydatów i przyjętych)
https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=terminy_rekrutacji
 
DYŻURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=dyzury_wydzialowej_komisji_rekrutacyjnej
 
ZASADY REKRUTACJI
https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ac=zasady_rekrutacji  
 
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=informator_dla_ciebie

ZAPRASZAMY NA WYDZIAŁ EKONOMICZNY!