Targi Akademia i Dni Otwarte 2020

Opublikowano 08 maja 2020 roku

Dni Otwarte na Wydziale Ekonomicznym UG zaplanowane były w dniach 10-11 marca 2020 r., w tym samym czasie organizowane były Targi Akademia 2020.

 

Studenci WE UG, wraz z wykładowcami, z zaangażowaniem wzięli udział w wydarzeniach promujących kierunki i specjalności, przybliżając ofertę dydaktyczną kandydatom na studia.

 

Na Wydziale Ekonomicznym zorganizowany został Economic Hyde Parkcieszący się bardzo dużym zainteresowaniem kandydatów, gdzie można było podyskutować o studiowaniu na różnych specjalnościach ekonomicznych, różnicach między nauką w szkole średniej a studiowaniem, organizacji życia na studiach. 


W Auli im. Tadeusza Ocioszyńskiego w ramach prelekcji Otwarty Wydział Ekonomiczny odbyła się prezentacja oferty kształcenia w jęz. polskim i angielskim (kierunki i specjalności, zasady rekrutacji, możliwości wyjazdów zagranicznych), którą przedstawiła prodziekan ds. rozwoju i współpracy z biznesem, dr Magdalena Markiewicz.


Szczególnym zaś zainteresowaniem cieszył się cykl „W 20 minut dookoła Wydziału Ekonomicznego”, czyli zwiedzanie z przewodnikiem nowoczesnej bazy dydaktycznej WE. Kandydaci mogli zobaczyć aule i sale dydaktyczne, laboratorium danych finansowych Refinitiv Eikon Lab, Centrum Komputerowo-Egzaminacyjnego ACCA, laboratorium SAP, a także kąciki nauki dla studentów, które powstały dzięki wspólnym przedsięwzięciom na wydziale.

 

Wydarzenia przygotowywane dla kandydatów odbyły się jedynie 10 marca, gdyż z uwagi na ryzyko epidemiologiczne związane z narastającą falą koronawirusa, drugi dzień Targów Akademia, Dni Otwartych i wszelkich innych wydarzeń został odwołany, a zajęcia w szkołach i na uczelniach zawieszone.

 


Cieszymy się, że uczniowie zainteresowani studiami na naszym wydziale mieli możliwość spotkania się ze studentami, posłuchania opowieści o studiowaniu, a zwłaszcza szczegółach dotyczących rekrutacji, jak również obejrzenia naszej bazy dydaktycznej.

 

Czekamy na Was od nowego roku akademickiego 2020/21!

 

W związku z przesunięciem egzaminów maturalnych, terminy rekrutacji ulegną zmianie.

Niezwłocznie po ustaleniu nowego harmonogramu (pod koniec maja br.), nowe terminy rekrutacji zostaną umieszczone na stronie Uniwersytetu Gdańskiego oraz stronie wydziałowej.

List Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego - dr Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG - do maturzystów rocznika 2020

  

W organizację Dni Otwartych oraz udziału WE w Targach Akademia zaangażowane były koła naukowe:

KN Studencki Klub Biznesu, Koło Naukowe Innovative Ways Group, międzywydziałowe Koło EFERR (Efektywnych Rozwiązań Rynkowych), Koło Naukowe Start-Up, jak również Morskie Koło Naukowe, Naukowe Koło Logistyki, Koło Naukowe Transportu i Marketingu,  KNEB, KN Europejskie Forum Integracji

 

oraz zespół wykładowców akademickich:

mgr Aleksandra Aziewicz, mgr Aleksander Jagiełło, dr Małgorzata Jarocka, dr Magdalena Markiewicz, dr Marek Reysowski oraz dr hab. Michał Suchanek.


 

                                             Fot. M. Suchanek


         

                                             Fot. M. Suchanek                                    Fot. K. Mystkowski / KFP


 


                                          Fot. K. Mystkowski / KFP                                                   Fot. M. Markiewicz


 


                                          Fot. K. Mystkowski / KFP                                          Fot. K. Mystkowski / KFP


 


                                         Fot. K. Mystkowski / KFP                                         Fot. K. Mystkowski / KFP


 


                                                   Fot. M. Markiewicz