Rekrutacja dodatkowa na Wydziale Ekonomicznym

Opublikowano 03 sierpnia 2017 rokuRekrutacja dodatkowa na Wydziale Ekonomicznym

 • studia stacjonarne I stopnia na specjalności International Business;
 • studia stacjonarne II stopnia na kierunkach ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze (w tym specjalność International Business);
 • studia niestacjonarne I oraz II stopnia na kierunkach ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze.


Specjalności dostępne w ramach rekrutacji dodatkowej na studiach II stopnia
Studia stacjonarne:

 • Ekonomia:  E-commerce, Ekonomika transportu i logistyka, Innowacyjność w gospodarce, Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości;
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze: Ekonomia Unii Europejskiej, Finanse międzynarodowe i bankowość, Handel zagraniczny, Międzynarodowa ekonomia menedżerska, Międzynarodowe strategie marketingowe.


Studia niestacjonarne:

 • Ekonomia: Analityk rynku, Finanse w przedsiębiorstwach, Ekonomika transportu i logistyka;
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze: handel zagraniczny.


Terminy rekrutacji dodatkowej:

 • rejestracja kandydatów w systemie IRK – od 3 sierpnia do 19 września 2017 r.;
 • ogłoszenie list kandydatów – 21 września 2017 r.;
 • składanie dokumentów – od 22 do 28 września 2017 r.;
 • ogłoszenie listy osób przyjętych – 29 września 2017 r.


Komisja Rekrutacyjna Wydziału Ekonomicznego będzie pełnić dyżury:

 • w dniach 4-21 września br. od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-13.00;
 • od 22 września br. od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-17.00 oraz w soboty w godz. 10.00-13.00.


Miejsce dyżurów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
Wydział Ekonomiczny
Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 1
tel.: +48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15