New doctoral studies at the Faculty of Economics

Posted on 2017-07-24

Od roku akademickiego 2017/18 zapraszamy na nowe studia na Wydziale Ekonomicznym:

 

Międzywydziałowe stacjonarne studia doktoranckie ekonomii, finansów i zarządzania

 

Studia zostały stworzone wspólnie przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Zarządzania. Dają one unikalną szansę poszerzenia wiedzy w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania, prowadzenia badań oraz pracy naukowej zmierzającej do zdobycia pierwszego stopnia naukowego – doktora nauk ekonomicznych. Przygotowaliśmy miejsca dla 20 kandydatów, którzy będą mogli dokonać wyboru jednego spośród blisko stu profesorów jako opiekuna prowadzonych badań.

 

Zajęcia będą się odbywały w piątki w okresie od października do maja. Studia doktoranckie w powyższym systemie są bezpłatne, ponadto przewidywane są wypłaty stypendiów naukowych dla co najmniej 50 % uczestników studiów. 

 

Więcej informacji

 


Niestacjonarne Studia Podyplomowe - Start po doktorat z Ekonomii 

 

Nowy program studiów został opracowany przez profesorów Wydziału Ekonomicznego UG tak, aby słuchacz studiów – po ich zakończeniu - mógł podjąć działania, których efektem końcowym będzie napisanie rozprawy doktorskiej z zakresu ekonomii. Jednocześnie w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego na Wydziale Ekonomicznym UG, absolwent uzyska możliwość obniżenia opłaty za przeprowadzenie przewodu o wysokość czesnego wniesionego za studia podyplomowe.

 

Studia podyplomowe Start po doktorat z ekonomii trwają nie trzy, a jedynie dwa lata (4 semestry), posiadają nowy atrakcyjny program, a również dają możliwość współpracy z wybranym profesorem jako opiekunem naukowym nie tylko przez dwa lata trwania studiów, ale również podczas prowadzenia przewodu doktorskiego. W programie studiów nie przewidziano praktyk dydaktycznych. 

 

 

Więcej informacji