Additional enrolment at the Faculty of Economics

Posted on 2013-09-27

Rekrutacja dodatkowa na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego

Studia niestacjonarne zaoczne I stopnia na kierunku ekonomia oraz 2-letnie studia niestacjonarne zaoczne II stopnia na kierunkach biznes i technologia ekologiczna, ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze: rejestracja kandydatów w systemie IRK do 14 października 2013 r., listy kandydatów – 16 października 2013 r.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Ekonomicznego pełni dyżury w pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-17.00 oraz w soboty w godz. 11.00-14.00.