Meeting with experts from PCS Polska

Posted on 2024-04-05

W dniu 25.03.2024 r. odbyły się zajęcia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze (MSG) na specjalności międzynarodowy transport i handel morski (MTiHM), w których uczestniczyli przedstawiciele firmy PCS Sp. z o.o.

Podczas zajęć obecni byli studenci specjalności międzynarodowy transport i handel morski studia II stopnia (1 MTiHM SS2 MSG) oraz pracownicy Katedry Transportu i Handlu Morskiego - dr hab. Ernest Czermański, prof. UG (kierownik Katedry), dr hab. Hanna Klimek, prof. UG oraz dr. inż. Małgorzata Bielenia, a ze strony firmy Polski PCS – Project Manager Radosław Gonciarz oraz w charakterze eksperta PCS Polska - Filip Dzienisz.

Ćwiczenia odbyły się z inicjatywy dr. inż. Małgorzaty Bielenia w ramach współpracy z PCS Polska w zakresie realizowanego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego przedmiotu „Informatyka w transporcie i handlu morskim”, którego treści programowe uwzględniają temat Port Community System (charakterystykę systemu, przykłady zastosowania oraz perspektywę wdrożenia  w polskich portach).

Nawiązanie współpracy nastąpiło głównie w związku z realizowanym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego przedmiotem „Informatyka w transporcie i handlu morskim”. Przedmiot zakłada pracę w laboratorium komputerowym - w tej kwestii niezmiernie istotna dla podnoszenia jakości kształcenia studentów jest możliwość wykorzystania modułu maklerskiego bądź modułu kontenerowego firmy PCS  Polska podczas zajęć ze studentami.