Meeting of the Board of Experts November 2012

Posted on 2012-11-10

Uprzejmie informuję o kolejnym spotkaniu  Rady Ekspertów, które odbędzie się 29 listopada 2012 r. (czwartek) godz. 17 w sali nr 8 Wydziału Ekonomicznego w Sopocie ul. Armii Krajowej 119/121.

Program spotkania:

  1. Bieżące problemy polityki pieniężnej – prof. zw. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka Rada Polityki Pieniężnej
  2. Bieżące prace Rady Gospodarczej przy Premierze RP – prof. UG, dr hab. Dariusz Filar Rada Gospodarcza przy Premierze RP
  3. Sprawy bieżące i kierunki dalszej współpracy
  4. Rozmowy kuluarowe

 


Dziekan Wydziału Ekonomicznego

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski