SAGE Premier

Posted on 2020-09-08

SAGE Premier – dostęp testowy do 6 października 2020 r.

Zapraszamy do testowania bazy SAGE Premier, w której dostępnych jest ponad 1.000 tytułów czasopism z takich dyscyplin jak: ekonomia i zarządzanie, medioznawstwo, prawo, edukacja, politologia, psychologia, socjologia, sztuka, medycyna i nauki o zdrowiu, nauki techniczne. Z zasobu SAGE Premier w czasie testów można korzystać zdalnie (poprzez system HAN) oraz z komputerów stacjonarnych w sieci UG. Dostęp do bazy http://hansolo.bg.ug.edu.pl/han/sage-test/. Testy trwają do 6 października 2020 r. Uwagi i pytania techniczne proszę kierować na adres zasoby.online@ug.edu.pl. Zachęcamy także do przekazywania na adres roman.tabisz@ug.edu.pl opinii na temat testowanego zasobu, w szczególności jego przydatności do pracy naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznej ze wskazanie najistotniejszych tytułów dostępnych w bazie.

Pracownicy i Studenci Wydziału Ekonomicznego!
Baza SAGE Premier obejmuje ponad 1000 czasopism, z których ponad połowa jest indekso-wana w JCR. W bazie dostępne są czasopisma z takich dziedzin, jak: ekonomia i zarządzanie, medioznawstwo, prawo, edukacja, politologia, psychologia, socjologia, sztuka, medycyna i nauki o zdrowiu, nauki techniczne. Aktualnie z pełnotekstowej bazy SAGE Premier/ SAGE Journals korzystają m.in. SGH, UW, UJ czy UŁ.
Dostęp do bazy z poziomu biblioteki UG umożliwia przeszukiwanie czasopism bez konieczno-ści przeprowadzania kwerendy w innych bibliotekach, a tym samym ułatwia przygotowanie rzetelnego przeglądu literatury bądź zapoznanie się z charakterem wybranych czasopism i pu-blikowanych w nich tekstów.

Lista wybranych czasopism z bazy SAGE, obejmujących obszary badawcze Wydziału, wraz z punktacją MNiSW:
Journal of Hospitality & Tourism Research 140 p.
Tourism and Hospitality Research 70 p.
Tourism Economics 70 p.
Tourist Studies 70 p.
Journal of Travel Research 200 p.
Journal of Emerging Market Finance 40 p.
Public Finance Review 40 p.
South Asian Journal of Macroeconomics and Public Finance 20 p.
Transportation Research Record 40p.
BRQ Business Research Quarterly 100 p.
Business & Society 140 p.
Business and Professional Communication Quarterly 70 p.
Family Business Review 200 p.
Global Business Review 70 p.
International Journal of Business Communication 100 p.
International Journal of Engineering Business Management 40 p.
International Small Business Journal 140 p.
South Asian Journal of Business and Management Cases 20 p.
Economic Development Quarterly 70 p.
Environment and Planning A: Economy and Space 100 p.
Environment and Planning B-Urban Analytics and City Science 70 p.
Environment and Planning D: Society and Space 140 p.
Global Journal of Emerging Market Economies 20 p.
Local Economy 70 p.
National Institute Economic Review 70 p.
The Review of Black Political Economy 70 p.
Waste Management & Research 70 p.
Journal of International Marketing 140 p.
Journal of Marketing 200 p.
Journal of Marketing Education 100 p.
Journal of Marketing Research 200 p.
Journal of Medical Marketing 40 p.
Journal of Public Policy & Marketing 100 p.
Journal of the Academy of Marketing Science 140 p.
Journal of Vacation Marketing 100 p.
Marketing Theory 100 p.
Social Marketing Quarterly 70 p.

Zachęcamy do korzystania!