PhD thesis defense

Posted on 2020-06-22

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 2 lipca 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse - w trybie telekonferencji poprzez MS Teams


mgr. Krzysztofa GRABLEWSKIEGOna temat: „Zatrudnienie wspomagane jako instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego)”


 
Promotor:

 • dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel
  Uniwersytet Gdański


Recenzenci:

 • prof. dr hab. Roman Kisiel
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 • prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski
  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu
  im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni


 

Przewodniczący
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie wiadomości e-mail na adres: m.balicka@ug.edu.pl do dnia 29 czerwca 2020 r.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. Praca została wyłożona w Bazie Wiedzy UG.

Streszczenie dysertacji oraz recenzje zostały opublikowane na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.