PhD thesis defense

Posted on 2020-05-04

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 14 maja 2020 r. o godz. 13.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse - w trybie telekonferencji poprzez MS Teams


mgr. Rafała SZYCAna temat: „Transport samochodowy w świetle współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kościerskiego”


 
Promotor:

  • prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
    Uniwersytet Gdański


Recenzenci:

  • prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

  • prof. dr hab. Elżbieta Załoga
    Uniwersytet Szczeciński


 

Przewodniczący
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie wiadomości e-mail na adres: m.balicka@ug.edu.pl (łącze do telekonferencji zostanie udostępnione w czasie rzeczywistym w sali C6 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego).

Z  pracą  doktorską  można  zapoznać  się  w dziekanacie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, ul. Armii Krajowej 119/121 (pokój 127), od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 12.00.

Recenzje i streszczenie znajduje się na stronie:
https://bip.ug.edu.pl/o_uniwersytecie_gdanskim/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie