Polish Economic Society Competition resolved

Posted on 2020-02-14

W dniu 12 lutego 2020 r., w siedzibie polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku została rozstrzygnięta XXIII edycja Konkursu Prac Magisterskich im. Lucjana Hofmana oraz XVI edycja Konkursu Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza za rok 2019.

 

Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę w XXIII edycji Konkursu Prac Magisterskich absolwentowi Wydziału Ekonomicznego:

 • Panu Tomaszowi Drosio - za pracę nt. „Wpływ MSSF 9 na sprawozdawczość finansową banków w Polsce”.
  Praca napisana pod kierunkiem dr Anny Blajer-Gołębiewskiej, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Mikroekonomii.

  


Ponadto równorzędne wyróżnienia przyznano następującym osobom:

 • Pani Adriannie Wełk - praca nt. „Konwergencja realna regionów Unii Europejskiej z wykorzystaniem ekonometrii przestrzennej”.
  Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Joanny Wolszczak – Derlacz, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 • Panu Robertowi Wasilewskiemu - praca nt. „Wpływ polityki pieniężnej i fiskalno - budżetowej na główne wskaźniki wzrostu gospodarczego”.
  Praca napisana pod kierunkiem prof. UG, dr hab. Henryka Ćwiklińskiego, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Polityki Gospodarczej   
Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę w XVI edycji Konkursu Prac Licencjackich:

 • Pani Agacie Michałowskiej - praca nt. „Problemy analizy optymalnego sposobu użytkowania nieruchomości”.
  Praca napisana pod kierunkiem dr Dariusza Trojanowskiego, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

 

Ponadto równorzędne wyróżnienia przyznano następującym osobom:

 • Pani Paulinie Szmidka - praca nt. "Atrakcyjność usług bankowości mobilnej na przykładzie oferty wybranych banków w Polsce”
  Praca napisana pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych

 • Pani Adriannie Podgórskiej - praca nt.  „Znaczenie aspektów behawioralnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na przykładzie anomalii rynkowych”.
  Praca napisana pod kierunkiem dr Łukasza Dopierały, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!