PhD thesis defense

Posted on 2019-09-12

Dziekan i Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 25.09.2019 r. o godz. 13.30 w sali nr C6 w budynku Wydziału, ul. Armii Krajowej 119/121 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
 

mgr Agnieszki Ważnej

 
na temat: „Ekonomiczna wartość czasu w transporcie pasażerskim"
 

Promotor:

  • dr hab. Monika Bąk, prof. UG
    Uniwersytet Gdański


Recenzenci:

  • prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski
    Uniwersytet Gdański

  • dr hab. Piotr Rosik, prof. PAN
    Polska Akademia Nauk
Z  pracą  doktorską  można  zapoznać  się  w  Bibliotece  Ekonomicznej  Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie ul. Armii Krajowej 110. Recenzje i streszczenie znajduje się na stronie http://ekonom.ug.edu.pl → nauka → stopnie naukowe → postępowania naukowe → przewody doktorskie