Inauguration of the academic year 2019/2020

Posted on 2019-09-10


Dean of the Faculty of Economics and the Faculty Council

cordially invite to attend Faculty Inauguration of the academic year 2019/2020

which will be held on September 30th, 2019 at 1:30 p.m.

in lecture hall “O” at the Faculty of Economics, Armii Krajowej 119/121 in Sopot


Inauguration lecture “Old and New Pragmatism: Challenges and Opportunities for Economics”

given by Professor James K. Galbraith

 


James Kenneth Galbraith jest Profesorem w Lyndon B. Johnson School of Business Affairs na Uniwersytecie Teksasu w Austin. Kieruje Katedrą Lloyd M. Bentsen Jr. Chair in Government/Business Relations. Jest absolwentem Uniwersytetu Harvarda (BA) oraz Uniwersytetu Yale’a (MA, M.Phil, PhD). Na początku lat 80-tych XX w. James K. Galbraith był dyrektorem wykonawczym Joint Economic Committee w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Przewodniczył organizacji Economists for Peace and Security (1996-2016). Kierował zespołem badawczym UTIP (University of Texas Inequality Project) zajmującym się pomiarem i wyjaśnianiem nierówności w dochodach na świecie. W 2014 r. wraz z Angusem Deatonem został laureatem Nagrody Leontiefa za poszerzanie granic myśli ekonomicznej, a w 2016 r. był doradcą senatora Berniego Sandersa w kampanii prezydenckiej. Jest redaktorem zarządzającym w czasopiśmie Structural Change and Economic Dynamics. James K. Galbraith jest synem Johna Kennetha Galbraitha, znanego ekonomisty i dyplomaty, zwolennika postkeynesizmu, który wniósł ogromny wkład w rozwój ekonomii instytucjonalnej w XX wieku.

Gościem specjalnym uroczystości będzie prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko, autor nowego pragmatyzmu – koncepcji ekonomii opierającej się na imperatywie harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Finansów w latach 1994–1997 i 2002–2003.