PhD thesis defense

Posted on 2019-09-05

Dziekan i Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 18.09.2019 r. o godz. 11.30 w sali nr C6 w budynku Wydziału, ul. Armii Krajowej 119/121 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
 

mgr. Krzysztofa Borkowskiego

 
na temat: „Bariery rozwoju mikroinstalacji w kontekście polityki energetycznej Polski z perspektywy przedsiębiorstw instalatorskich"
 

Promotor:

 • dr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG
  Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy:
 • dr Grzegorz Szczodrowski
  Uniwersytet Gdański


Recenzenci:

 • prof. dr hab. Kazimierz Pająk
  Uniwersytet Ekonomiczny we Poznaniu

 • dr hab. Andrzej Przybyłowski, prof. UMG
  Uniwersytet Morski w Gdyni
Z  pracą  doktorską  można  zapoznać  się  w  Bibliotece  Ekonomicznej  Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie ul. Armii Krajowej 110. Recenzje i streszczenie znajduje się na stronie http://ekonom.ug.edu.pl → nauka → stopnie naukowe → postępowania naukowe → przewody doktorskie