PhD thesis defense

Posted on 2019-09-02

Dziekan i Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 13.09.2019 r. o godz. 11.00 w sali nr C6 w budynku Wydziału, ul. Armii Krajowej 119/121 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
 

mgr. Youssefa Husseina Abdula Khaleka 

 
na temat: "The determinants of Lebanese public debt"

 
Promotor:

  • prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka
    Uniwersytet Gdański


Recenzenci:

  • dr hab. Dariusz Filar
    Uniwersytet Gdański

  • dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Z  pracą  doktorską  można  zapoznać  się  w  Bibliotece  Ekonomicznej  Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie ul. Armii Krajowej 110. Recenzje i streszczenie znajduje się na stronie http://ekonom.ug.edu.pl → nauka → stopnie naukowe → postępowania naukowe → przewody doktorskie