PhD thesis defense

Posted on 2019-09-02

Dziekan i Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 13.09.2019 r. o godz. 8.30 w sali nr C6 w budynku Wydziału, ul. Armii Krajowej 119/121 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
 

mgr. Hernana Alzate Ariasa

 
na temat: "Cross-border Financial Spillovers and the Risk-taking Channel Response"

 
Promotor:

  • prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka
    Uniwersytet Gdański


Recenzenci:

  • prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska
    Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

  • dr hab. Jacek Kotłowski, prof. SGH
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Z  pracą  doktorską  można  zapoznać  się  w  Bibliotece  Ekonomicznej  Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie ul. Armii Krajowej 110. Recenzje i streszczenie znajduje się na stronie http://ekonom.ug.edu.pl → nauka → stopnie naukowe → postępowania naukowe → przewody doktorskie