PhD thesis defense

Posted on 2019-07-01

Dziekan i Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 15.07.2019 r. o godz. 9.30 w sali nr C6 w budynku Wydziału, ul. Armii Krajowej 119/121 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
 

mgr. inż. Michała  SCHRӦDERA

 
na temat: „Jakość edukacji jako kategoria wyboru publicznego między liceami publicznymi i niepublicznymi w województwie pomorskim”

 
Promotor:

 • dr hab. Jacek Zaucha, prof. nadzwyczajny
  Uniwersytet Gdański


Promotor pomocniczy:

 • dr Wojciech Bizon
  Uniwersytet Gdański


Recenzenci:

 • dr hab. Adam Przybyłowski, prof. nadzwyczajny
  Uniwersytet Morski w Gdyni

 • dr hab. Witold Toczyski, prof. nadzwyczajny
  Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku
Z  pracą  doktorską  można  zapoznać  się  w  Bibliotece  Ekonomicznej  Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie ul. Armii Krajowej 110. Recenzje i streszczenie znajduje się na stronie http://ekonom.ug.edu.pl → potencjał naukowy → postępowania naukowe → przewody doktorskie