PhD thesis defense

Posted on 2019-06-11

Dziekan i Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 25.06.2019 r. o godz. 9.00 w sali nr C6 w budynku Wydziału, ul. Armii Krajowej 119/121 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
 

mgr Justyny RYBACKIEJ

 
na temat: „Rola marki w budowaniu przewagi konkurencyjnej banków”

 
Promotor:

 • dr hab. Joanna Bednarz, prof. nadzwyczajna
  Uniwersytet Gdański


Promotor pomocniczy:

 • dr Tomasz Czuba
  Uniwersytet Gdański


Recenzenci:

 • prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat, prof. nadzwyczajna
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Z  pracą  doktorską  można  zapoznać  się  w  Bibliotece  Ekonomicznej  Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie ul. Armii Krajowej 110. Recenzje i streszczenie znajduje się na stronie http://ekonom.ug.edu.pl → potencjał naukowy → postępowania naukowe → przewody doktorskie