PhD thesis defense

Posted on 2019-06-05

Dziekan i Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 17.06.2019 r. o godz. 11.00 w sali nr C6 w budynku Wydziału, ul. Armii Krajowej 119/121 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
 

mgr Anny Marii SPERSKIEJ

 
na temat: „Pomiar efektów działań marketingowo-sprzedażowych na rynku usług Business to Business. Implikacje dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw spedycyjnych”

 
Promotor:

 • dr hab. Joanna Pietrzak, prof. nadzwyczajny
  Uniwersytet Gdański


Promotor pomocniczy:

 • dr Tomasz Czuba
  Uniwersytet Gdański


Recenzenci:

 • prof. dr hab. Kazimierz Starzyk
  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 • dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. nadzwyczajny
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Z  pracą  doktorską  można  zapoznać  się  w  Bibliotece  Ekonomicznej  Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie ul. Armii Krajowej 110. Recenzje i streszczenie znajduje się na stronie http://ekonom.ug.edu.pl → potencjał naukowy → postępowania naukowe → przewody doktorskie