The best logistics diploma thesis' competition

Posted on 2019-06-06

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów w ramach programu CloudNine zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu logistyki, w szczególności o tematyce industry 4.0 i łańcucha dostaw (obronione w okresie od 2 stycznia 2018 do 20 września 2019)

Spośród nominowanych przez uczelnie prac kapituła konkursu wyłoni finalistów, którzy zaprezentują swoje prace podczas konferencji finałowej, która planowana jest na 15 listopada 2019 w Warsaw Expo.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej: http://cloudnine.com.pl/regulamin/

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zgłaszania swoich deklaracji udziału w konkursie, podając tytuł pracy i nazwisko promotora na adres: leszek.reszka@ug.edu.pl nie później niż do 23 czerwca 2019.