PhD thesis defense

Posted on 2019-05-23

Dziekan i Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 29.05.2019 r. o godz. 13.00 w sali nr C6 w budynku Wydziału, ul. Armii Krajowej 119/121 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
 

mgr  Iwony Okrasińskiej

 
na temat: „Rola infrastruktury transportu w budowaniu przewagi konkurencyjnej gałęzi transportu. Studium na przykładzie pasażerskiego transportu kolejowego”

 
Promotor:

  • prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
    Uniwersytet GdańskiRecenzenci:

  • dr hab. Ryszard Rolbiecki, prof. UG
    Uniwersytet Gdański

  • prof. dr hab. Elżbieta Załoga
    Uniwersytet Szczeciński
Z  pracą  doktorską  można  zapoznać  się  w  Bibliotece  Ekonomicznej  Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie ul. Armii Krajowej 110. Recenzje i streszczenie znajduje się na stronie http://ekonom.ug.edu.pl → potencjał naukowy → postępowania naukowe → przewody doktorskie