Invitation to practitioners lecture

Posted on 2019-04-23

Wykład otwarty z cyklu „Szczęście to nie przypadek. Kształtowanie umiejętności zawodowych”

Wykład w dniu 25 kwietnia 2019 r. poprowadzi
 
Pan Rafał Stepnowski
Zastępca Prezesa Zarządu w Boeing Digital Solutions & Analytics oraz Prezes Zarządu w Jeppesen Poland, spółki zależnej Boeing w Gdańsku. Ponadto jest członkiem zespołu Boeing’a na stanowisku Dyrektora ds. Rządowych w Polsce.

Rafał Stepnowski jest współzałożycielem C-Map Poland (spółki powołanej w 1993 roku), przejętej przez Boeing'a i zintegrowanej z Jeppesen w 2007 roku. Przekształcił kilkuosobową spółkę morską w znakomicie prosperujący i multidyscyplinarny oddział Jeppesen, zatrudniający obecnie ponad 600 profesjonalistów w Gdańsku oraz w Rzeszowie. Jeppesen Poland zajmuje się głównie analizą danych nawigacji lotniczej, tworzeniem oprogramowania, koncepcjami i prototypami. Rafał przewodniczy Global Operating Model, strategicznej inicjatywie równoważącej ślad międzynarodowy firmy Boeing. Jest również członkiem Strategicznego Organu Doradczego Digital Solutions & Analytics zapewniając wgląd i zalecenia dotyczące strategii integracji usług cyfrowych Boeing'a.

Rafał Stepnowski posiada tytuł magistra ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz MBA Politechniki Gdańskiej. Aktualnie prowadzi wykłady na kursach MBA w zakresie strategii i marketingu. Aktywnie działa na rzecz naszego regionu, jest członkiem komitetu doradczego Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz rady eksperckiej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Członkiem Zarządu Klubu Biznesu w Gdańsku. Rafał posługuje się językiem angielskim, hiszpańskim, rosyjskim i włoskim. Jest także producentem muzycznym, który ma na swoim koncie organizację wielu koncertów współczesnej muzyki jazzowej.
 

Temat wykładu:
Boeing site in Poland: when the global strategy meets the right people

 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko osoby zapisane na wykład!
Sala C209, godz. 9.45-11.15