PhD thesis defense

Posted on 2019-03-19

Dziekan i Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 01.04.2019 r. o godz. 10.00 w sali nr C6 w budynku Wydziału, ul. Armii Krajowej 119/121 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
 

mgr  Kamili Ćwik

 
na temat: „Wpływ systemów zarządzania jakością na efektywność publicznych usług szpitalnych w Polsce"

 
Promotor:

  • dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
    Uniwersytet Gdański


Recenzenci:

  • prof. dr hab. Ewa Bojar
    Politechnika Lubelska

  • prof. dr hab. Jan Komorowski
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


 


Z  pracą  doktorską  można  zapoznać  się  w  Bibliotece  Ekonomicznej  Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie ul. Armii Krajowej 110. Recenzje i streszczenie znajduje się na stronie http://ekonom.ug.edu.pl → potencjał naukowy → postępowania naukowe → przewody doktorskie