PhD thesis defense

Posted on 2019-03-19

Dziekan i Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 04.04.2019 r. o godz. 10.00 w sali nr C6 w budynku Wydziału, ul. Armii Krajowej 119/121 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
 

mgr  Anny Galik

 
na temat: „Wpływ nowych technologii na elastyczność rynku pracy"

 
Promotor:

 • dr hab. Monika Bąk, prof. UG
  Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy:
 • dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil
  Uniwersytet Gdański

 
Recenzenci:

 • dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 • prof. dr hab. Wojciech Paprocki
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


 


Z  pracą  doktorską  można  zapoznać  się  w  Bibliotece  Ekonomicznej  Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie ul. Armii Krajowej 110. Recenzje i streszczenie znajduje się na stronie http://ekonom.ug.edu.pl → potencjał naukowy → postępowania naukowe → przewody doktorskie