On-line business simulations during classes

Posted on 2012-09-24

Zapraszamy Studentów WE na zajęcia (przedmiot do wyboru) wykorzystujące innowacyjną platformę  gier biznesowych  on-line Industry Masters. Dzięki współpracy z dystrybutorem gry w Polsce – firmą e-GCS, Studenci Wydziału Ekonomicznego mają dostęp do najnowocześniejszego obecnie narzędzia na świecie do zarządzania wirtualną firmą. Gra jest już od kilku lat stosowana we wspieraniu dydaktyki w uczelniach zachodnich.

Więcej informacji: http://www.industrymasters.pl/

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Karol Kreft
Zajęcia „Symulacja biznesowa Industry Masters” odbywać się będą w poniedziałki w godz. 9:45 – 11:15. Oferta dla I i II stopnia studiów.