The 8th edition Young Economist Competition

Posted on 2018-11-26

Konkurs jest skierowany do studentów kierunków ekonomicznych oraz innych zainteresowanych aktualną tematyką gospodarczą i społeczną.

Temat tegorocznego konkursu:

„Gospodarka współdzielenia – impuls do radykalnej zmiany systemu, czy jedynie nowy model biznesowy?”

skłania do zastanowienia się nad najważniejszymi zmianami jakie młodzi ludzie mogą zauważyć w swoim otoczeniu. Organizacje takie jak Uber, Airbnb czy BlaBlaCar działają w sposób zupełnie odmienny od tradycyjnych przedsiębiorstw. Na ile silna jest jednak ta zmiana? Czy wpłynie na resztę gospodarki czy pozostanie zjawiskiem niszowym?


Zapraszamy do udziału w konkursie!


VIII edycja Konkursu ma odnowioną formułę – studenci mają większą swobodę w wyborze formuły projektu, mogą pracować indywidualnie bądź w grupach, w tym w zespołach interdyscyplinarnych. Otwieramy się również na studentów anglojęzycznych – projekty mogą być prezentowane w tym języku.

Trzy najlepsze zespoły otrzymują nagrody pieniężne!

Szczegóły konkursu: https://tep.org.pl/projekty/mlody-ekonomista/ .

Film promujący konkurs: https://www.youtube.com/watch?v=CQ7vRgmWbRw

Termin nadsyłania filmów rejestrujących projekty mija 15 grudnia!