PhD thesis defense

Posted on 2018-11-05

Dziekan i Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 15.11.2018 r. o godz. 10.00 w sali nr C6 w budynku Wydziału, ul. Armii Krajowej 119/121 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
 

mgr  Katarzyny Szmyd

 
na temat: „Wpływ zarządzania administracją celną na funkcjonowanie polskiego handlu zagranicznego"

 
Promotor:

  • dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
    Uniwersytet Gdański

 
Recenzenci:

  • prof. dr hab. Bohdan Jeliński
    Uniwersytet Gdański

  • prof. dr hab. Jan Rymarczyk
    Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu


 


Z  pracą  doktorską  można  zapoznać  się  w  Bibliotece  Ekonomicznej  Uniwersytetu Gdańskiego
w Sopocie ul. Armii Krajowej 110. Recenzje i streszczenie znajduje się na stronie http://ekonom.ug.edu.pl → potencjał naukowy → postępowania naukowe → przewody doktorskie