Competition for the best bachelor’s thesis

Posted on 2018-11-07

Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim ogłosił konkurs na najlepszą pracę licencjacką związaną z problematyką współczesnych Chin. Konkurs obejmuje dwa obszary tematyczne:

  1. Inicjatywa Belt and Road i jej znaczenie społeczno-gospodarcze dla Polski i Europy.
  2. Współczesne Chiny a Europa – społeczeństwo, kultura, literatura i język.


Treść pracy konkursowej powinna być powiązana z jedną z powyższych kategorii. Adresatami konkursu są studenci ostatniego roku studiów I stopnia, którzy obronią swoje prace dyplomowe między 1 marca a 31 lipca 2019. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 15 września 2019 roku. Szczegóły zamieszczono na stronie Instytutu Konfucjusza www.konfucjusz.ug.edu.pl. Dla zwycięzców w każdej z kategorii przewidziano atrakcyjne nagrody.