PhD thesis defense

Posted on 2018-09-14

Dziekan i Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 21.09.2018 r. o godz. 11.00 w sali nr C6 w budynku Wydziału, ul. Armii Krajowej 119/121 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

 
mgr Marii Mąkólskiej-Tenold
 

na temat: "Advancing a green urban economy - implementation and challenges of sustainability governance in different cities"


         
Promotor:

  • dr hab. Monika Bąk, prof. UG
    Uniwersytet GdańskiRecenzenci:

  • dr hab. inż. Jana Pieriegud, prof SGH
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  • dr hab. Robert Tomanek, prof. UE 
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

 
                                                                                                                    
Dziekan
dr hab. Monika Bąk, prof. UG
 

Z  pracą  doktorską  można  zapoznać  się  w  Bibliotece  Ekonomicznej  Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie ul. Armii Krajowej 110.