Choice of specialisation on 2nd degree studies

Posted on 2018-08-03

 

Nowo przyjęci Studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia wybierają specjalność drogą internetową w dniach 06.08-13.08.2018.


Wzór zastosowany dla punktacji przy wyborze specjalności dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych,

max. 100 pkt., w tym:

  • ocena na dyplomie max. 72 pkt. – ocena według skali 2-5 przeliczana na punkty według wzoru: (ocena-2)*72/3 pkt.;
  • ukończenie studiów I stopnia na kierunku ekonomia lub międzynarodowe stosunki gospodarcze – 28 pkt.

 

Studia stacjonarne II stopień  

 

Wyniki, adres strony: 


 
Ekonomia:
http://ekonom.ug.edu.pl/specjalnosc/ss2_ek_2019/start.html

MSG:
http://ekonom.ug.edu.pl/specjalnosc/ss2_msg_2019/start.htmlStudia niestacjonarne II stopień 


Na studiach niestacjonarnych decyzją Dziekana Wydziału zostają uruchomione następujące specjalności:

  • kierunek Ekonomia:  Ekonomika transportu i logistyka, Finanse w przedsiębiorstwach
  • kierunek MSG : Handel zagraniczny, Międzynarodowa ekonomia menadżerska


Wyniki, adres strony: 


Ekonomia:
http://ekonom.ug.edu.pl/specjalnosc/ns2_ek_2019/start.html

MSG:
http://ekonom.ug.edu.pl/specjalnosc/ns2_msg_2019/start.html