Summary of the Europe Day

Posted on 2018-05-17

Podsumowanie Obchodów Dnia Europy

10 maja 2018 roku  odbyły się na Wydziale Ekonomicznym UG -  Obchody Dnia Europy organizowane po raz piętnasty przez Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Wydziału Ekonomicznego i po raz trzeci wraz z Biurem Poselskim Jarosława Wałęsy. Obchody odbyły się przy wsparciu Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznego pod Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

W opinii uczestników Obchody Dnia Europy 2017 były bardzo udane.  Uczestniczyło w nich łącznie ok. 350 osób. Była to również zasługa znakomitych gości  Pana Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP w latach 2010 – 2015           i Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Jana Olbrychta.

Głównym  tematem  przyświecającym  wystąpieniom i  dyskusji  w  panelu dyskusyjnym, w którym dodatkowo wzięli udział: Pani prof. Anna Zielińska – Głębocka i prof. Stanisław Umiński -  był -  Jaka Polska w jakiej Unii?  Została poruszona w nim najbardziej aktualna problematyka integracji europejskiej.  Dyskusja dotyczyła głównie wyzwań stojących przed Polską i UE.

Obchody Dnia Europy połączone były  tradycyjnie z  podsumowaniem Konkursu  skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polska w Unii oraz  Konkursu na najlepszy esej wśród studentów.

W konkursie wzięło udział 380 uczniów i 25 studentów.  Do II etapu zakwalifikowało się 100 uczniów.  Podczas Obchodów Dnia Europy ogłoszone zostały wyniki finału, który odbył się wśród 12 najlepszych uczniów.  Dla 10 najlepszych finalistów uczniów i studentów Poseł Jarosław Wałęsa ufundował wyjazd do Parlamentu Europejskiego.  Oprócz tego nagrodą za I miejsce był Notebook ufundowany przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, za II i III miejsce smartphone,  ufundowany przez  Panią Dziekan Wydziału Ekonomicznego  i  Ośrodek Badań Integracji Europejskiej. 

Laureaci II etapu Konkursu otrzymali dyplomy i upominki: zestawy kosmetyków Ziaja, upominki UG i  Biura Posła Jarosława Wałęsy.Wyniki Finału XV edycji  Konkursu „Polska W Unii“ 2018 r.

 1. Orłowska Katarzyna
  LO Chojnice
 2. Biełous Agata
  I LO Malbork
 3. Imienowska Magdalena
  ZSE Tczew
 4. Warnke Dorota
  LO Chojnice
 5. Drążkowski Filip
  ZSP nr 2 Chojnice
 6. Marcholewski Arkadiusz
  PZS nr1 w Kościerzynie
 7. Wolna Ewelina
  ZSE Tczew
 8. Holińska Maja
  I LO Kwidzyn
 9. Migowski Wojciech
  ZSE Tczew
 10. Burda Wiktoria
  ZSI Słupsk


Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Obchodach – zaproszonym gościom, sponsorom, młodzieży i nauczycielom ze szkół ponadgimnazjalnych, studentom i pracownikom UG.

Mamy nadzieję, że takie spotkania mają sens, że prowokują i zachęcają  do dalszej dyskusji, refleksji nad stanem integracji europejskiej oraz roli jaką ma pełnić w niej Polska, by być silnym członkiem UE – coraz bardziej zintegrowanym z głównym nurtem integracji.