Another NCBR development project

Posted on 2018-04-13

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki I konkursu na projekty otwarte w ramach programu strategicznego „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG. Na liście pozytywnie ocenionych wniosków i rekomendowanych do dofinansowania znalazł się projekt: „Konsorcjum eksportowe jako element polityki rozwoju gospodarczego i konkurencyjności”, w którym uczestniczą pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG: Są to: prof. dr hab. Ewa Oziewicz (kierownik), dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof. UG, dr Tomasz Michałowski i dr Tomasz Bieliński. Liderem projektu jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii; obok Uniwersytetu Gdańskiego udział w projekcie bierze też Politechnika Warszawska. Celem projektu jest stworzenie warunków dla aktywizacji eksportu w grupie małych i średnich przedsiębiorców poprzez opracowanie strategii rozwoju konsorcjów eksportowych w Polsce oraz systemowych rozwiązań w zakresie polityki wsparcia dla takich konsorcjów.

Budżet Uniwersytetu Gdańskiego to 400 000 PLN.