PhD thesis defense

Posted on 2018-03-29

Dziekan i Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 17.04.2018 r. o godz. 13.30 w sali nr C6 w budynku Wydziału, ul. Armii Krajowej 119/121 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

 
mgr. Mirosława WARCZAKA
 

na temat: „Kształtowanie polityki budżetowej gmin wiejskich w Polsce (na przykładzie Gminy Liniewo)”


         
Promotor:

 • dr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG
  Uniwersytet Gdański


Promotor pomocniczy:

 • dr Jarosław Kempa
  Uniwersytet Gdański

        
Recenzenci:

 • prof. dr hab. Roman Kisiel
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 • dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB
  Uniwersytet w Białymstoku

 

 
                                                                                                                    
Dziekan
dr hab. Monika Bąk, prof. UG
 

Z  pracą  doktorską  można  zapoznać  się  w  Bibliotece  Ekonomicznej  Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie ul. Armii Krajowej 110.