Oxford debate

Posted on 2017-04-28

Czy studia wyższe w Polsce powinny być płatne? – i tak za nie wszyscy płacimy.

Kilka tygodni przygotowań i końcowy sukces studentów Uniwersytetu Gdańskiego – tak największym skrócie można ująć występ w Debacie Oksfordzkiej, która odbyła się na Uniwersytecie Gdańskim. Oponentami studentów Uniwersytetu Gdańskiego byli studenci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Marszałkiem debaty był prezydent Sopotu dr Jacek Karnowski. Występ obu drużyn oceniali dr Jerzy Thieme i prof. Edmund Wittbrodt zasiadający w Loży Ekspertów oraz publiczność. Patronat nad wydarzeniem objęło Towarzystwo Ekonomistów Polskich.

Idea debat oksfordzkich polega na starciu dwóch grup, których przygotowanie polega na znalezieniu argumentów, które najcelniej odpowiadają na problem zadany w temacie debaty i wykrzesaniu z siebie talentów oratorskich. Przygotowania utrudnia fakt, iż do chwili rozpoczęcia debaty uczestnicy nie wiedzą, czy opowiedzą się za, czy przeciw tezie zawartej w pytaniu. Na bok odchodzą osobiste poglądy uczestników, liczy się logika wywodu oparta na faktach. Im więcej faktów, tym trudniej jest dać się zaskoczyć. Wszystko po to, by przekonać publiczność głosującą przed i po rozpoczęciu debaty. Losowanie wskazało studentów Uniwersytetu Gdańskiego jako strony broniącej tezy o konieczności wprowadzenia opłat za studia, a studenci z Poznania starali się udowodnić, że studia powinny być darmowe.

Czy studia w Polsce powinny być płatne? – temat wzbudza kontrowersje. Początkowo, zgromadzona publiczność zdecydowanie opowiedziała się, za darmowymi studiami. W końcowym głosowaniu uznając argumentację studentów Uniwersytetu Gdańskiego publiczność odwróciła proporcje głosów jednoznacznie wskazując na potrzebę wprowadzenia opłat za studia wyższe w Polsce.

Za darmowe studia i tak płacimy wszyscy, nawet ci którzy nie studiują i studiować nie będą. Wprowadzenie opłat zwiększy konkurencyjność uczelni. Na utrzymanie nierentownych kierunków i uczelni nas, jako kraj, nie stać. To główne argumenty studentów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy bronili propozycji wprowadzenia opłat za studia. Studenci z Poznania starali się udowodnić, że wprowadzenie odpłatności ograniczy możliwość kształcenia osób pochodzących biedniejszych regionów i osób z gorszą sytuacją materialną. Powoływano się również na Konstytucję RP, w której zagwarantowano prawo do edukacji.

Przedstawicielami drużyny Uniwersytetu Gdańskiego byli:

Magdalena Malinowska, Monika Bejger, Ida Sywula – studentki wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność Polityka Gospodarcza i Strategia Przedsiębiorczości oraz Jakub Plebański – student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Nad merytorycznym przygotowaniem drużyny czuwał prof. Henryk Ćwikliński.