PhD thesis defense

Posted on 2017-03-16

Dziekan i Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 27.03.2017 r. o godz. 9.30 w sali nr  C6 w budynku Wydziału, ul. Armii Krajowej 119/121 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia:


mgr. Michała TUSZYŃSKIEGOna temat: „Wpływ dostępności transportowej na rozwój gminy na przykładzie Gdyni w latach 2003-2013”


 
Promotor:

  • prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski
    Uniwersytet Gdański


Recenzenci:

  • prof. dr hab. Elżbieta Załoga
    Uniwersytet Szczeciński 

  • dr hab. Robert Tomanek, prof. UE
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


 

Dziekan
dr hab. Monika Bąk, prof. UGZ  pracą  doktorską  można  zapoznać  się  w  Bibliotece  Ekonomicznej  Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie ul. Armii Krajowej 110.