PhD thesis defense

Posted on 2017-01-31

Dziekan i Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 15.02.2017 r. o godz. 11.00 w sali nr  C6 w budynku Wydziału, ul. Armii Krajowej 119/121 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia:


mgr Marii MATUSIEWICZna temat: „Optymalizacja procesów dystrybucji w miastach o zabudowie historycznej na przykładzie miasta Gdańska”

 

Promotor:

  • prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski
    Uniwersytet Gdański


Recenzenci:

  • prof. dr hab. Jarosław Witkowski
    Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

  • dr hab. Maciej Szymczak, prof. UEP
    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  


 

Dziekan
dr hab. Monika Bąk, prof. UGZ  pracą  doktorską  można  zapoznać  się  w  Bibliotece  Ekonomicznej  Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie ul. Armii Krajowej 110.