dr Marcin Brycz

Posted on 2012-12-17
 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że dr Marcin Brycz pracownik Katedry
Mikroekonomii Wydziału Ekonomicznego jest laureatem III edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę  doktorską z zakresu nauk ekonomicznych.

 

Nagrodzona praca pt. ”Dyskusja nad Neo-Keynesowską krzywą Phillipsa – ewolucja poglądów i metod szacowania (ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki polskiej)” została przygotowana pod kierunkiem prof. Dariusza Filara. Na tegoroczną edycję konkursu zgłoszono 108 prac magisterskich, 36 doktorskich i 8 habilitacyjnych.

Serdecznie gratulujemy