Job recruitment

Posted on 2012-12-10

Na podstawie paragrafu  89 Statutu UG Dziekan Wydziału Ekonomicznego za zgodą Rektora UG ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Marketingu Instytutu Handlu Zagranicznego

Wymogi:

 • Stopień doktora z zakresu nauk ekonomicznych
 • doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej w  zakresie marketingu międzynarodowego
 • biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć w tym języku
 • motywacja do rozwoju naukowego
 • umiejętność posługiwania się komputerem i bazami danych


Wykaz wymaganych dokumentów:

 • dyplom doktorski
 • list motywacyjny
 • CV
 • wykaz dorobku naukowego
 • wykaz dotychczas prowadzonych zajęć, w tym w języku angielskim
 • referencje mile widziane


Zgłoszenie pisemne należy składać do dnia 7 stycznia 2013 roku w Instytucie Handlu Zagranicznego (pokój 302), ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot.


Rozmowa kwalifikacyjna 8 stycznia 2013 roku, godz. 9.00Dziekan Wydziału Ekonomicznego

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski